Rottespærre

Slip af med rotterne i kloakken, benyt vores tilbud på autoriseret montering af rottespærre

Priser fra 2.995,-

Montering af rottespærre fra Nordisk Innovation

Hos KloakRotten tilbyder vi montering og service af rottespærre på standardstørrelse  ø 100/110 mm og 150/160 mm
Nedenstående priser er gældende på Amager og København.

OBS. Brønddæksler skal være synlige og frigjorte.

Har du brug for andre størrelser eller antal ?, Så ring til os på 30 32 56 32 eller skriv til os her.
Service eftersyn
945,-inkl. moms
  • Engangs service af 1 styk rottespærre af autoriseret kloakmester.
  • Afmontering, rens, vask og tjek, samt genmontering
Rottespærre montering
2.995,-inkl. moms
  • Levering og montering af 1 styks rottespærre af autoriseret kloakmester.

Sådan fungerer rottespærren

Rottespærren er lavet af rustfrit stål, der er et af de få materialer, som rotter ikke kan gnave sig igennem. Spærren består af to spjæld, som blokerer for rottens vej ind men ikke spildevandets vej ud, og rotterne har dermed ikke adgang til kloakrørene under din husstand.

Det er lovpligtigt at bruge en autoriseret kloak­mester ved montering og KloakRotten er certificeret, og har stor erfaring med dette

Hvor ofte skal en rottespærre serviceres?

KloakRotten anbefaler:

  • 12 måneder ved Enfamilieshuse / Villa
  • 3 – 6 måneder ved Erhvev, Institutioner. skoler, m.m.
  • 3 – 6 måneder ved Etageejendomme / Lejligheder

Produktgaranti
På rottespærre fra Nordisk Innovation af typen TX 11, monteret af KloakRotten ydes der følgende garanti under forudsætning af, at den bliver serviceret minimum en gang om året.
*5 års garanti på slitage af bevægelige dele.
*10 års garanti på gennemtæring af rust på alle dele af stål.

Hvorfor bør rottespærrer serviceres?

Med tiden sætter der sig skidt og møg fast på de bevægelige dele som skal forhindre at rotterne trænger ind, og dette kan føre til at rottespærrens funktion svigter. Man kan blandt andet risikere at klapperne lukker i og dermed skaber en forstoppelse, eller at klapperne sætter sig fast i åben position så der er adgang for rotterne – hvilket jo netop er det den skal forhindre.

Der kan være rottespærreinstallationer som man skal være særligt opmærksom på. Det gælder f.eks. hvis toilettet skyller med få liter vand og kloakledningen har et lille fald. Det kan også være at toiletpapir mv. sætter sig fast i rottespærren og forårsager forstoppelse.

Ansvar og pligter

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for rottebekæmpelse i hele kommunens geografiske område og skal derfor sørge for effektiv bekæmpelse af rotter. Som grundejer har du dog også ansvaret for at sørge for at kloakken på din grund er rottesikret. Det kan du læse om hvordan man gør her.

Miljøstyrelsens “Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2020” pålægger grundejere at rottesikre og renholde deres ejendomme, herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt. I bestemmelsen fastslås det eksplicit, at den enkelte grundejer også har en forpligtelse til at sikre og renholde stikledninger og brønde, der måtte være indenfor skel på ejendommen.

Din kloakmester i København og omegn

Kloakrotten udfører kloakarbejde såsom TV-inspektion, kloakrensning, rottespærremontering, punktrenovering, Service af højvandslukke m.m.

rotte
Menu