Priser

Hvad koster Kloakservice?

Timepriser inkl. moms

Timeprisen beregnes fra udkørsel til opgaven er løst. Hjemturen er uden beregning.

Miljøtillæg & administrationsgebyr er indeholdt i de oplyste priser, dog tillægges der vandafgift

Kloakservice hverdage 07:00 – 15:00

Spulevogn 995,-
TV inspektion 1200,-
TV rapport i PDF format med billeder. pr. opgave 700,-
Tillæg – Spul i forbindelse med TV inspektion 600,-
Tillæg – Vandafgift pr. opgave 85,-

Kloakservice aften 15:00 – 22:00

Spulevogn – Første time 2.795,-
Spulevogn – Timepris efterfølgende 995,-

Kloakservice nat 22:00 – 07:00

Spulevogn – Første time 2.995,-
Spulevogn – Timepris efterfølgende 1495,-

Kloakservice weekend 07:00 – 22:00

Spulevogn – Første time 2.795,-
Spulevogn – Timepris efterfølgende 995,-

Der faktureres for min. 1 time og efterfølgende pr. påbegyndte halve time.

Ved udkald i weekender, helligdage samt hverdage efter kl. 15:00 er prisen inklusiv første time. Forbrugt tid udover beregnes med de oplyste priser i prislisten,
pr. påbegyndt halve time.

faktura sendes efterfølgende til den oplyste e-mailadresse.
betalingsfristen 8 dage.

OBS Brønddæksler skal være synlige og frigjorde.

Menu