Priser

Hvad koster Kloakservice?

Timepriser inkl. moms

Timeprisen beregnes fra udkørsel, påfyldning af vand og til opgaven er løst,
Der faktureres for min. 1 time og efterfølgende pr. påbegyndte halve time.

Hverdage 07:30 – 15:00

Kloakrensning. pr. time 1.095 kr.
TV inspektion opstart/kørsel samt tv rapport. og tegning 1.895 kr.
TV inspektion. pr. time 1.250 kr.
Kessel Serviceteknikker. pr. time 945 kr.

Udkald efter 15:00 fredag efter 13:30

Kloakrensning – Første time 2.995 kr.
Kloakrensning – efterfølgende pr. time 1.495 kr.

Tillægspriser m. m.

Vandafgift 85 kr.
Dieseltillæg 50 kr.
Affaldsgebyr 340 kr.
Spul i forbindelse med tv inspektion 1095 kr.

Prisinfo

Spuleopgaver tillægges vandafgift + dieseltillæg

OBS Brønddæksler skal være synlige. Er afløb skjulte/ikke synlige under skabe eller lign. skal dette være fjernet inden vi kommer.

Ved alle udkald i weekender, helligdage samt hverdage efter kl. 15:00 og fredag efter 13:30 er prisen inklusiv 1 arbejdtime. Forbrugt tid udover beregnes med de oplyste timepriser i prislisten, pr. påbegyndt halve time.

Faktura sendes efterfølgende til den oplyste e-mailadresse. Og betalingsfristen 8 dage.

Menu