Priser

Her kan du læse mere om vores priser

Timepriser inkl moms

Timeprisen beregnes fra udkørsel til opgaven er løst. Hjemturen er uden beregning.

Alle oplyste priser er timepriser inklusiv 25% moms,

Administrationsgebyr, spulevand, miljøtillæg etc. er indeholdt i de oplyste priser

 Der faktureres for min. 1 time og efterfølgende pr. påbegyndt 15 min.

Ved udkald på hverdage, weekend samt helligdage efter kl 15:00 er der inkluderet 1 timer inkl. kørsel. Forbrugt tid udover beregnes med de oplyse priser i prislisten

Der kan betales med Mobile Pay, faktura sendes efterfølgende til den oplyste e-mail adresse
Ved fakturabetaling er er betalingsfristen 8 dage

OBS! Brønddæksler skal være synlige og frigjorte.

Menu