Priser

Hvad koster Kloakservice?

Timepriser inkl. moms

Timeprisen beregnes fra udkørsel, påfyldning af vand og til opgaven er løst, hjemturen er uden beregning

Kloakservice hverdage 07:30 – 15:00

Spulevogn 995,-
Vandafgift 85,-
TV inspektion 1200,-
Olie & Miljøtillæg 50,-

Kloakservice mellem 15:00 – 07:30

Spulevogn – Første time 2.995,-
Spulevogn – Timepris efterfølgende 1495,-

Kloakservice Weekend. Hele døgnet

Spulevogn – Første time 2.995,-
Spulevogn – Timepris efterfølgende 1495,-

Tillægspriser m. m.

Teknikker timer 895,-
Tillæg spul i forbindelse med tv inspektion 995,-
Olie & Miljøtillæg 50,-

Der faktureres for min. 1 time og efterfølgende pr. påbegyndte halve time.

Ved udkald i weekender, helligdage samt hverdage efter kl. 15:00 er prisen inklusiv første time. Forbrugt tid udover beregnes med de oplyste timepriser i prislisten, pr. påbegyndt halve time.

Faktura sendes efterfølgende til den oplyste e-mailadresse. Og betalingsfristen 8 dage.
Alle faktura bliver tillagt et olie og miljø tillæg

OBS Brønddæksler skal være synlige og frigjorte.

Menu